75-jaar Kringgroep de Randstad

Dit jaar en wel precies op 14 juli bestond de kringgroep 75 jaar.

Dit hebben we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Op 14 oktober hebben we een gezellig feest gegeven voor leden, oud-leden en enkele genodigden.


We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde gezellige avond en hebben als bestuur vier nieuwe ereleden naast de in het verleden eerder als erelid uitgeroepen Gerard in’t Veen aan de lijst mogen toevoegen.
De nieuwe ereleden zijn Jan Boeren, Willem Henkes, Wim van Dijk en Herman de Koning.

! foto’s volgen !

We willen iedereen bedanken voor de gezellige avond.